Với đội ngũ nhân viên lớn mạnh và sự chỉ đạo, dẫn dắt trực tiếp từ Chuyên gia ẩm thực – Thầy Nguyễn Quốc Y, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai các mô hình kinh doanh cho các Học viên bằng cách tự mua sắm trang thiết bị, tổ chức – sắp xếp Bếp, đào tạo nhân lực – nhân sự, thiết kế thi công, đảm bảo đầy đủ các vấn đề về kỹ thuật … sau đó chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ công nghệ và chiến lược quản lý cho Học viên.

  • Đánh giá:
  • (Có 1 bình chọn)