Học viên chia sẻ những cảm nhận thú vị sau khi tham gia và trải nghiệm những khóa học bí quyết do chính Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Y hướng dẫn.

  • Đánh giá:
  • (Có 2 bình chọn)