24/10/2018

Chef Jack Lee

Là người sáng tạo và tạo dựng trường Netspace, Thầy Y luôn nhiệt huyết và tận tâm hết mình đưa con đường tri thức đến với tất cả học viên